nowosci-stardoll

Temat: Tacho i czas pracy kierowcy
zwierząt w gospodarstwach rolnych na miejscowy rynek i odwrotnie lub z rynku do miejscowych rzeźni; - pojazdy używane jako sklepy na miejscowym rynku lub w handlu obwoźnym lub używanych jako ruchome ... pojazdy służące do nauki prowadzenia pojazdu, mającej na celu uzyskanie prawa jazdy; - ciągniki używane wyłącznie do prac rolniczych i leśnych. - pojazdy używane przez przedsiębiorstwa rolnicze, ogrodnicze, leśne lub rybackie...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=40611Temat: Tacho i czas pracy kierowcy
jeśli tylko ich dopuszczalna masa nie przekracza 3,5 tony. Rolnicy bez tachografów Rolnicy zazwyczaj również nie muszą instalować tachografu. Zwolnienia dotyczą jednak tylko: ciągników używanych wyłącznie do prac rolniczych i leśnych, pojazdów używanych do przewozu żywych zwierząt w gospodarstwach rolnych na miejscowy rynek i odwrotnie lub z rynku do miejscowych rzeźni, pojazdów używanych do odbioru mleka w gospodarstwach rolnych lub odwożących do tych gospodarstw pojemniki na mleko bądź produkty mleczne przeznaczone do karmienia bydła, pojazdów używanych do przewozu odpadów zwierzęcych lub szkieletów zwierzęcych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, pojazdów używanych przez przedsiębiorstwa rolnicze, ogrodnicze, leśne lub rybackie do przewozu rzeczy w promieniu 50 km od miejsca normalnej bazy pojazdu. Będą kolejne wyłączenia Od 11 kwietnia 2007 r. spod obowiązku instalowania tachografów zostaną wyłączone pojazdy lub zespoły pojazdów o dopuszczanej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony używane do niezarobkowego przewozu rzeczy. Od tego dnia rolnicy będą najprawdopodobniej mogli jeździć bez tachografów na odległość do 100 km od...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=40611


Temat: przyczepa towarowa - jakie są teraz przepisy?
usług regularnych, których droga przebiegu przekracza 50 km; wyspecjalizowanych pojazdach pomocy technicznej; pojazdach służących do nauki prowadzenia pojazdu, mającej na celu uzyskanie prawa jazdy; pojazdach używanych jako sklepy. Z powyższego wynika, ... Rolnicy bez tachografów Wskazane przepisy zawierają również wiele wyłączeń dla rolników, dzięki czemu zazwyczaj nie muszą oni instalować tachografu. Zwolnienia dotyczą jednak tylko: ciągników używanych wyłącznie do prac rolniczych i leśnych; pojazdów używanych do przewozu żywych zwierząt w gospodarstwach rolnych na miejscowy rynek i odwrotnie, lub z rynku do miejscowych rzeźni; pojazdów używanych do odbioru mleka w gospodarstwach rolnych lub odwożących do tych gospodarstw pojemniki na mleko bądź produkty mleczne przeznaczone do karmienia bydła; pojazdów używanych do przewozu odpadów zwierzęcych lub szkieletów zwierzęcych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi; pojazdów używane przez przedsiębiorstwa rolnicze, ogrodnicze, leśne lub rybackie do przewozu rzeczy w promieniu 50 km od miejsca normalnej bazy pojazdu łącznie z miejscowymi obszarami administracyjnymi, których ośrodki znajdują się w obrębie tego promienia. Najbliższe zmiany Od 11 kwietnia 2007 r. spod obowiązku instalowania tachografów zostaną wyłączone pojazdy lub zespoły pojazdów o dopuszczanej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 ton używane do niezarobkowego przewozu rzeczy. Od tego też czasu...
Źródło: forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=3953
Szablon by Sliffka (© nowosci-stardoll)