nowosci-stardoll

Temat: rozszerzenie strefy
to ze uzywasz samochodu[/color] za duzo chca ... moze niech przedstawia umowe notarialna o prace w tym urzedzie, zebysmy wiedzieli czy sa urzednikami i przedstawia tytul prawny do zajmowania lokalu w...
Źródło: wirtualna.warszawa.pl/forum/showthread.php?t=86537Temat: Grupa Szczecińska
Witam, Didi - do 14.05 trzeba zarejestrować wszystkie umowy najmu, leasingu i dzierżawy na używanie samochodów ciężarowych z kratką (takich które wg. nowej ustawy nie będą spełaniały definicji ciężarowych). Umożliwi to odliczanie vatu od faktur na te umowy. cytat z gazety prawnej... Wzór ten, zwany „wzorem Lisaka” (od nazwiska posła UP – projektodawcy tego rozwiązania), przedstawia się następująco: DŁ = 357 kg...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=2555


Temat: ciekawe, "kreatywne" i.. NIEUCZCIWE praktyki na allegro
sprzedawcą uznawana jest za niezawartą i jesteś zwolniony ze wszelkich zobowiązań, musisz jednak oddać produkt w stanie niezmienionym (czyli nie możesz go używać przez te 10 dni), ale możesz go wypróbować (czyli przymierzyć, sprawdzić, jak działa). Termin 10-dniowy liczy się od dnia dostarczenia produktu, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy. Jeśli na stronie sklepu internetowego nie zostały podane informacje o: - nazwie i siedzibie sklepu, - cenie obejmującej także cło i podatki, - zasadach zapłaty, - kosztach, terminie i sposobie dostawy, - prawie do odstąpienia od umowy w przeciągu 10 dni, - miejscu i sposobie składania reklamacji to termin, w którym możesz zrezygnować z zakupu wynosi trzy miesiące. Wzór protokołu odstąpienia od umowy można znaleźć na naszej stronie. Nikt nie może żądać od Ciebie zapłaty za wycofanie się z umowy (odstępnego), takie żądanie jest bezprawne i nawet jeśli zostało zapisane w umowie (np. regulaminie sklepu), jest nieważne. Jeżeli Twój zakup internetowy związany jest z kredytem lub pożyczką udzieloną Ci przez przedsiębiorcę, to odstąpienie od umowy (rezygnacja z zakupu) jest skuteczne także wobec umowy o udzielenie pożyczki lub kredytu. Pamiętaj jednak, że prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) nie przysługuje Ci jeżeli: - zawarłeś w internecie umowę o okresowe dostarczanie artykułów spożywczych, - zawarłeś umowę on-line o wykonanie, w ściśle oznaczonym okresie, usługi dotyczącej zakwaterowania, transportu, rozrywek, gastronomii. Jeżeli nie umówiłeś się ze sprzedawcą, usługodawcą inaczej (nie podpisałeś odpowiedniej umowy), to nie będziesz mógł także w ciągu 10 dni, bez podania przyczyny i dodatkowych kosztów: -zrezygnować...
Źródło: canon-board.info/showthread.php?t=29677


Temat: POGADUCHY cz.8 ***ROK ZA NAMI***
produkt w stanie niezmienionym (czyli nie możesz go używać przez te 10 dni), ale możesz go wypróbować (czyli przymierzyć, sprawdzić, jak działa). Termin 10-dniowy liczy się od dnia dostarczenia produktu, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy. Jeśli na stronie sklepu internetowego nie zostały podane informacje o: - nazwie i siedzibie sklepu, - cenie obejmującej także cło i podatki, - zasadach zapłaty, - kosztach, terminie i sposobie dostawy, - prawie do odstąpienia od umowy w przeciągu 10 dni, - miejscu i sposobie składania reklamacji to termin, w którym możesz zrezygnować z zakupu wynosi trzy miesiące. Wzór protokołu odstąpienia od umowy można znaleźć na naszej stronie. Nikt nie może żądać od Ciebie zapłaty za wycofanie się z umowy (odstępnego), takie żądanie jest bezprawne i nawet jeśli zostało zapisane w umowie (np. regulaminie sklepu), jest nieważne. Jeżeli Twój zakup internetowy związany jest z kredytem lub pożyczką udzieloną Ci przez przedsiębiorcę, to odstąpienie od umowy (rezygnacja z zakupu) jest skuteczne także wobec umowy o udzielenie pożyczki lub kredytu. Pamiętaj jednak, że prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) nie przysługuje Ci jeżeli: - zawarłeś w internecie umowę o okresowe dostarczanie artykułów spożywczych, - zawarłeś umowę on-line o wykonanie, w ściśle oznaczonym okresie, usługi dotyczącej zakwaterowania, transportu, rozrywek, gastronomii. Jeżeli nie umówiłeś się ze sprzedawcą, usługodawcą inaczej (nie podpisałeś odpowiedniej umowy), to nie będziesz mógł także w ciągu 10 dni, bez podania przyczyny i dodatkowych kosztów: -zrezygnować z usługi rozpoczętej za Twoją zgodą przed upływem 10 dni, -zrezygnować z zakupu kaset...
Źródło: forum.dziecko-info.com/showthread.php?t=189022


Temat: Ustne Wymowienie wynajmu stanowiska
Ustne Wymowienie wynajmu stanowiska   Witam Od marca do kwietnia mialem podpisana umowe na wynajem stanowiska 5 maja zaplacilem za kwiecien i ustnie wymowilem umowe tego samego dnia spakowalem sie i wiecej nie funkcjonowalem w tym lokalu. Niestety umowe wymowilem bez okresu wypowiedzenia i bez pisemnej formy co mi moze grozic ? Generalnie boje sie ze brak umowy pisemnej oznacza ze nadal wynajmuje stanowisko co powinienem zrobic a) wyslac polecony z info o rozwiazaniu umowy (czy musze miec podpis wynajmujacego czy potwierdzenie odbioru nie wystarczy ? rozumiem ze wtedy place oplaty + miesiac wypowiedzenia) ... na "wypowiedzenie najmu w trybie natychmiastowym cos mi pomoze - w czasie trwania wynajmu lokal byl czesto remontowany - niesprawny piecyk gazowy (ciepla woda) - pomieszczenie socjalne sluzyło za kuchnie osob mieszkajacych na gorze wzor umowy [cytat:20pq9myu]UMOWA NAJMU STANOWISKA Zawarta dnia xx.xx.xxxx w Olsztynie pomiędzy: Xxx xxx zwana dalej Wynajmującym a xxx xxx zwana dalej Najemcą § 1 1. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem stanowisko w xxxx przy ul. xxxx xx. 2. Wynajmujący oświadcza, że nie jest właścicielem lokalu 3. Wynajmujący ma zgodę od właściciela na podnajem stanowisk fryzjerskich 4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony od dnia xx.xx.xxxx. 5. Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu, a w szczególności 6. korzystanie z energii elektrycznej i bieżącej wody. 7. Wraz z stanowiskiem fryzjerskim oddane zostaną przedmioty będące na wyposażeniu stanowiska fryzjerskiego. 8. Najemcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w przedmiocie umowy bez zgody Wynajmującego. 9. Oddzielnej zgody Wynajmującego wymaga podnajem, oraz oddanie przedmiotu najmu do bezpłatnego używania osobom trzecim. 10. Najemca zobowiązuje się do ... się do terminowego wystawiania rachunków umożliwiających dokonywanie wpłat w ustalonym terminie. § 4 1. Każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Wynajmujący może wypowiedzieć najem w trybie natychmiastowym, z zachowaniem formy pisemnej, w przypadku gdy • Najemca używa przedmiotu najmu w sposób niezgodny z umową lub jego przeznaczeniem, albo powoduje nadmierne jego zniszczenie, przekraczające zwykłe, przeciętne zużycie, wynikające z upływu ... i opuścić przedmiot najmu w terminie 20 dni. 4. Najemca może wypowiedzieć najem w trybie natychmiastowym, z zachowaniem formy pisemnej, w przypadku gdy: • wady wynajętego stanowiska fryzjerskiego zagrażają zdrowiu najemcy (art. 682 ... lokal oraz opróżni go na swój koszt z własnych rzeczy tam wniesionych. Zda również Wynajmującemu przedmioty § 1 ust.6. § 5 Wszelkie zmiany niniejszej umowy, poza podwyżką czynszu na zasadach określonych w § 3 ust.3. umowy, wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem ich nieważności. § 6 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a ewentualne spory wynikłe na tle jej stosowania poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych. § 7 Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.[/cytat:20pq9myu]
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=30450
Szablon by Sliffka (© nowosci-stardoll)