nowosci-stardoll

Temat: Jak zostac kuratorem ???
W najblizszym czasie w prasie pojawi się ogłoszenie o konkursie na kuratora. Wtedy w ciagu 14 dni należy złożyć parę papierków w zamknietej kopercie do UW. Z najważniejszych jest to odpis dyplomu studiów wyższych, akt nadania nauczyciela dyplomowanego czy mianowanego, cv oraz parę oświadczeń. Ważne jest też uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcje realizacji (musi to byc oryginał a nie broń Boże jakiś plagiat). Paradoksem tego zgłoszenia jest fakt, że aby zostać kuratorem nie trzeba mieć ukończonych żadnych studiów podyplomowych czy kursów kwalifikacyjnych. Paradoks dlatego że aby zostać dyrektorem szkoły czy przedszkola trzeba...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,756,44993760,44993760,Jak_zostac_kuratorem_.htmlTemat: Konkurs na Dyr Gimnazjum w Zoledowie
Konkurs na Dyr Gimnazjum w Zoledowie GMINA OSIELSKO ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Żołędowie ul. Bydgoska 24, 86-031 Osielsko 1. Do konkursu może przystąpić osoba, ... - uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju gimnazjum, - życiorys z opisem pracy zawodowej, - oryginał lub potwierdzony odpis aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz ... piętro pok. nr 18 w godzinach od 8.00 do 15.00 w terminie do dnia 10 czerwca 2005 r. Dokumenty przyjmowane będą w zaklejonej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Żołędowie”. 31 Maja 2005
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,20312,24960944,24960944,Konkurs_na_Dyr_Gimnazjum_w_Zoledowie.html


Temat: Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły/Przedszkola
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły/Przedszkola BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA a>. Publicznego Przedszkola Nr 2 „Leśny Zakątek”, 05-091 Ząbki ul. Prusa 3/5 b>. Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II, 05-091 Ząbki ul. Harcerska 9 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 do 5 i w § 8 i 9rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U nr 89 poz. 826 i nr 189 poz. 1854). 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: - uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły ... stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek; - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; - oświadczenie, że kandydat nie był ... Nr 101, poz. 926 z późn. zm), w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ząbkach” lub „Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach” w terminie do dnia 12 czerwca 2007 r., na adres: Burmistrz Miasta Ząbki, 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Ząbki. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,97,62175677,62175677,Konkurs_na_stanowisko_Dyrektora_Szkoly_Przedszkola.html


Temat: Wygłupy wójta Kuika
To część tego ale wystarczająca myślę. 1.uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki; 2.życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu ... maja 2003 r. W sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek; 7.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ... dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 2.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Domaradzu”, w terminie do dnia 16 marca 2006 r., do godz. 15.30 na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój – Sekretariat. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Pokój. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,65,37408936,37408936,Wyglupy_wojta_Kuika.html


Temat: konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Cieślach
konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Cieślach OGŁOSZENIE O KONKURSIE ze strony BIP Urzędu Gminy w Krasocinie informację o konkursie opublikowano dnia 05.06.2007 adres: tiny.pl/f9xm Wójt Gminy Krasocin ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Cieślach 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: · legitymuje się stopniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowego, · ukończyła studia wyższe magisterskie ... okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole, a w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocena pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego, · posiada ... 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: · uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju danej szkoły, · życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności ... powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze , w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826), · zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do ... z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SP W CIEŚLACH w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszeni na adres Urząd Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Krasocin. Bliższych informacji udziela Irena Kuśmierczyk, tel. 041 3917317. O terminie i miejscu przeprowadzenia...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,41905,63834366,63834366,konkurs_na_dyrektora_Szkoly_Podstawowej_w_Cieslach.html


Temat: Likwidacja LO im T.Zana cz. II i gimnazjum nr 1
Konkurs rozpisany Został już rozpisany konkurs na dyrektora Zana. Ciekawe kto go wygra? ???? Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w Pruszkowie, ul. Daszyńskiego 6, w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące warunki: 1) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach, których dotyczy konkurs; 2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania ... pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku ... niebędąca nauczycielem, która spełnia następujące wymagania: 1) ukończyła studia wyższe magisterskie; 2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy; 3) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkołach, których dotyczy konkurs; 4) ukończyła studia ... r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.). 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie; 2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub ... jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854); ... 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie", w terminie do 14 dni od ukazania się ogłoszenia na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Stanisława Staszica 1, 05 – 800 Pruszków. Konkurs...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,132,92122441,92122441,Likwidacja_LO_im_T_Zana_cz_II_i_gimnazjum_nr_1.html


Temat: Kto na dyrektorow szkoł?
Dlaczego informacje o konkursach śa tak skrzędtnie przez Wydział Edukacji ukrywane. Kiedyś takie ogłoszenia wisiały we wszystkich szkołach. Takie ogłoszenia powinny być łatwo dostępne dlatego ośmielam się je tu zamieścić. Prezydent Miasta Radomia ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących szkół i placówek oświatowych w Radomiu: - Przedszkola Publicznego nr 24, ul. Powstańców Śląskich 9, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, ... Bursy Szkolnej nr 3, ul. Śniadeckich 5, - Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Kościuszki 5b. 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. nr 89, poz. 826 z późn. zm.). - 2 - 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki; 2) życiorys z ... której mowa w § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, ... r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem “Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ....................................................” w terminie do 7.04.2006 r. ( nazwa szkoły lub placówki ) ( do godz.15.30 ) w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pok. 268 (wejście od ul. Niedziałkowskiego). Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Radomia. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,68,39639112,39639112,Kto_na_dyrektorow_szkol_.html


Temat: KoNKursY w Radomiu
Takie ogłoszenia powinny być łatwo dostępne dlatego ośmielam się je tu zamieścić. Prezydent Miasta Radomia ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących szkół i placówek oświatowych w Radomiu: - Przedszkola ... Ogólnokształcącego, ul. Kusocińskiego 8, - Bursy Szkolnej nr 1, ul. Kościuszki 5, - Bursy Szkolnej nr 3, ul. Śniadeckich 5, - Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Kościuszki 5b. 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. nr 89, poz. 826 z późn. zm.). - 2 - 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki; 2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu ... sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek 7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku ... celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem “Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ....................................................” w terminie do 7.04.2006 r. ( nazwa szkoły lub placówki ) ( do godz.15.30 ) w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pok. 268 (wejście od ul. Niedziałkowskiego). Konkurs przeprowadzi komisja...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,68,38646417,38646417,KoNKursY_w_Radomiu.html
Szablon by Sliffka (© nowosci-stardoll)