nowosci-stardoll

Temat: Ochrona gatunkowa i przepisy- jakie macie zdanie?
" />Co sądzicie na temat ochrony gatunkowej ryb i przepisów ze zezwalających na przywóz z zagranicy obcych gatunków? Z jednej strony zagrożone gatunki mogą być rozmnażane w niewoli i się utrzymają takie gatunki, ale z drugiej strony akwaryści mimowolnie powodują spustoszenie w naturalnych siedliskach. Handlowcy kupują od kłusowników, którzy wywożą nielegalnie za granicę zwierzęta i rośliny. Jednocześnie obce gatunki są groźne dla ... w Polsce obecnie zmienia się w kierunku usankcjonowania hodowli egzotycznych gatunków w celu zlikwidowania szarej strefy i choćby małej kontroli tego procederu i zapobiegania chorobom i zagrożeniom życia ludzi. A co...
Źródło: forum.superakwarium.pl/viewtopic.php?t=1545Temat: Jak spreparowć muszle winniczka??
" />Znalazłam coś na ten temat: " W niektórych rejonach Polski, z powodu nadmiernego eksportu, stał się gatunkiem rzadkim. W Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt zezwolono na zbiór osobników o średnicy muszli powyżej 30 mm, w okresie od 1 do 31 maja, na obszarach, corocznie wyznaczanych przez wojewodę."...
Źródło: forum.superakwarium.pl/viewtopic.php?t=19857


Temat: polowanie z wiatrówką
Nie mieszałbym szpaków objetych w Polsce ścisłą ochroną ze szczurem. Moim zdaniem ze szczura niszczącego np. zapasy zboża lub zagryzającego domowe zwierzaki (np. króliki i kurczaki) dałoby się wybronić na podtawie ustawy o ochronie zwierząt, art 33, ust. 1 pkt. 1. Szczur nie jest zwierzyną łowną, nie jest objęty ochroną gatunkową. Punkt 1a nie ma zastosowania gdyż w przypadku szkodników tej wielkości ... zwierząt ale nie potępiałbym kogoś, kto broni swój dobytek lub swoje zwierzaki.
Źródło: wiatrowki.pl/forum/viewtopic.php?t=179


Temat: Uwagi Ko?cowe
§ 10 1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku W?dkarskiego, a tak?e obowiązującego powszechnie prawa, w tym : - Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne / Dz. U. Nr 115 poz. 1129, Dz. U. Nr 154 poz. 1803 /, - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo o ochronie środowiska / Dz. ... r. o ochronie przyrody / Dz. U. Nr 114 poz. 492 z pó?niejszymi zmianami /, - Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt / Dz. U. Nr 111 poz. 724 z pó?niejszymi zmianami /, - Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt / Dz. U. Nr 130 poz. 1456 /, - Rozporządzenia Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin / Dz. U. Nr 41 poz. 214 /, - Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i ... 2. Regulamin wchodzi w ?ycie na mocy Uchwa?y Nr 15 Zarządu G?ównego Polskiego Związku W?dkarskiego z dnia 29 marca 2002 r.
Źródło: kgw.org.pl/viewtopic.php?t=203


Temat: Przetaki - Cietrzew
... Cietrzew (tylko samiec) ma charakterystyczny ogon – lirę. Cieciorka natomiast ma kolor brązowo-szary, nakrapiana jest rdzawymi i czarnymi plamami i prążkami. Cietrzew jest objęty ochroną gatunkową. Załączniki:
Źródło: dukatylokalne.net/forum/viewtopic.php?t=295


Temat: Mennica Kresowa: “Piekielnica”
" />Mennica Kresowa wyemitowała numizmat przedstawiający “Piekielnicę”. Jest to piętnasty numizmat z serii “Polska Czerwona Księga Zwierząt“. Został on wybity w dwóch wersjach: mosiądzu i mosiądzu platerowanym srebrem. Piekielnica – gatunek ryby z rodziny karpiowatych. Osiąga 10–15 cm długości. Na terenie Polski gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Wpisana do Czerwonej Księgi IUCN. http://www.monetynews.pl/2010/03/06/men ... -zwierzat/
Źródło: forumkolekcjonera.pl/viewtopic.php?t=371


Temat: Pomozcie polskim bobrom
tu złamane prawo? 2. Wtrącając uwagę o „dziwnym podejściu do zwierząt" atakujesz mnie. Emocjonalne podejście jest fajne w rozmowach prywatnych, ale nie w chwili gdy reprezentuje się grupę ludzi, którzy chcą ... problemu odstrzału i jednych i drugich do jednego wora. Od dawna orientuję się, że restytucja bobra, nie tylko w Polsce, odbyła się z wielkim powodzeniem: zwierząt, niegdyś będących na granicy wymarcia...
Źródło: forum.miau.pl/viewtopic.php?t=4734


Temat: Rospuda [] [] []
pikiet socjolog ochrony środowiska prof. Zbigniew Tadeusz Wierzbicki powiedział, że "walka byłaby niesłuszna, gdyby nie było innego rozwiązania, ale jest inne rozwiązanie i ta estakada nie jest konieczna". Najlepszym rozwiązaniem -...
Źródło: forum.beskid-niski.pl/viewtopic.php?t=938


Temat: Polowanie z pneumatyków
...
Źródło: strzelecka.net/viewtopic.php?t=1571


Temat: Ratujmy Dolinę Rospudy! malo jestem obywatelski zazwyczaj, ale przesadzaja :)
gatunkową. Podczas jednej z pikiet socjolog ochrony środowiska prof. Zbigniew Tadeusz Wierzbicki powiedział, że "walka byłaby niesłuszna, gdyby nie było innego rozwiązania, ale jest inne rozwiązanie i ta estakada nie jest...
Źródło: umt.pl/forum/index.php?showtopic=12080


Temat: Azyl dla jeży - czy można pomóc?
Do schroniska dla zwierząt ? Do ZOO ? Nic z tych rzeczy . Wrocławskie ZOO nie przyjmuje dzikich zwierząt . Schronisko też nie ma warunków i pęka już w szwach . Azyl ? Tak , to świetne wyjście . Są azyle dla dzikich zwierząt . Tyle że to są azyle prywatne . Prowadzą je zapaleńcy za własne pieniądze . Owszem , zabiorą zwierzaka , ale finansowo gonią "w piętkę ". Na Dolnym Śląsku brakuje państwowego ośrodka pomocy dzikim zwierzętom . A dzikie zwierzęta są własnością Państwa . Jeśli zatrzymasz sobie dzikiego zwierza , odpowiadasz karnie . Sama mam na koncie znalezienie i uratowanie kilku zwierząt . Nie zawsze są to słodkie pisklaczki , które wypadły z gniazda . W zeszłym roku z ledwością znalazłam ... mailowy . Im nas więcej , tym lepiej . Pokażmy , że nie jest nam obojętny los dzikich zwierząt . i pismo osoby z którą współpracowałam . Myślę , że nie będzie mieć nic przeciw użyciu zmodyfikowanego tekstu . Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu Dolny Śląsk jest jednym z atrakcyjniejszych miejsc pod względem różnorodności gatunkowej zwierząt w Polsce. Jednak postępujący rozwój cywilizacyjny tego regionu, powiększająca się sieć dróg lokalnych i międzynarodowych, rozbudowa osiedli mieszkaniowych radykalnie zmienia warunki egzystencji wielu gatunków zwierząt. Pociąga to za sobą wiele niebezpieczeństw zarówno dla zwierząt jak i dla ludzi. Obserwuje się znaczny wzrost liczby wypadków komunikacyjnych w których biorą udział dzikie zwierzęta. W odniesieniu do tych zwierząt Dolny Śląsk nie dysponuje obecnie profesjonalnym ośrodkiem zajmującym się ich leczeniem, rehabilitacja po której część tych zwierząt mogłaby wrócić do przyrody. Według danych uzyskanych od osób które się tym zajmują rocznie notuje się takich przypadków na Dolnym Śląsku od 40 do 60ciu. Ptaki, większość ssaków znajduje się na liście gatunków znajdujących się pod ścisłą ochroną w Polsce ( Ustawa o ochronie przyrody z 16.kwietnia.2004 r. Dz. U. Nr 32, dz. U. 2005 ... ze strony władz samorządowych i wojewódzkich a stwarzane formalne trudności stawiają pod dużym znakiem zapytania intencje odpowiedzialnych za ochronę zwierząt urzędów szczebla wojewódzkiego jak i ministerialnego. Piszący ten list pyta : - co zrobiła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie pomocy w zorganizowaniu takiego ośrodka na Dolnym Śląsku? - czemu zwierzęta znajdujące się pod prawna ochroną państwa są pozbawiane opieki z powodu...
Źródło: swinkimorskie.eu/forum/viewtopic.php?t=3450


Temat: poraniony ptak
" />znalezione w necie: http://ptaki.polska.pl/jesien/article,Skrzydlate_znajdy._Jak_im_pomoc,id,112972.htm Skrzydlate znajdy. Jak im pomóc? Co zrobić, kiedy znajdziemy chorego, rannego lub osieroconego ptaka? Zanim zdecydujemy się wziąć po opiekę taką ptasią znajdę musimy zdać sobie ... mu pomocy. To musisz wiedzieć! Wobec prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej – ustawy z dn.16.10.1991 r. o ochronie przyrody – nie ma możliwości dokonać legalnie wyżej opisanych czynów, albowiem: w stosunku do rodzimych dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową, więc spośród ptaków wszystkich gatunków poza gołębiem miejskim, zabrania się chwytania, przetrzymywania, a także posiadania żywych lub martwych oraz zabrania się przemieszczania z ... ginie. Dla ochrony przyrody ratowanie rannych i chorych ptaków (w przeważającej liczbie pospolitych i dobrze przystosowanych do życia w środowiskach przekształconych przez gospodarkę człowieka) nie ma żadnego znaczenia. Wyjątek może stanowić zawiniona przez człowieka katastrofa dotykająca w krótkim czasie setek lub tysięcy zwierząt – jak np. rozlanie ropy naftowej na morzu i plażach. Opieka nad rannymi i chorymi ptakami oraz innymi zwierzętami (czy ktoś leczy ranne komary, karaluchy, ślimaki albo ryby?) jest wyłącznie gestem humanitarnym wynikającym z przenoszenia na zwierzęta uczuć należnych przede wszystkim ludziom. Przygarniamy skrzydlatą znajdę Trzeba więc pamiętać, że zabranie...
Źródło: forum.pila.pl/viewtopic.php?t=2795


Temat: Lasy a sprawa quadowa
nadleśnictwa jest objęte ochroną krajobrazową, a najcenniejsze fragmenty środowiska przyrodniczego ochroną rezerwatową. Wprowadzanie różnych form ochrony przyrody ma na celu zachowanie oraz ochronę tutejszej przyrody zwłaszcza przed niebezpieczeństwami wynikającymi z sąsiedztwa dużych miast tj. wkraczania zabudowań do lasu, zanieczyszczenia wód i gleb, niszczenie roślinności, czy dzikiej turystyki. Na terenie nadleśnictwa Celestynów występuje 7 z 10 form ochrony przyrody wyróżnianych w Polsce, są to rezerwaty przyrody, park krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu, obszary sieci NATURA 2000, pomniki przyrody, użytki ekologiczne oraz ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt. - - - - - - - - ... oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ten ruch) • wstępu do rezerwatów przyrody poza miejscami do tego przeznaczonymi • biwakowania poza miejscami wyznaczonymi • płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt • hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu • wstępu na uprawy leśne do 4 m wysokości, powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne, ostoje zwierząt, obszary zagrożone erozją, na powierzchnie...
Źródło: quadzik.com/forum/viewtopic.php?t=2590


Temat: PAŹDZIERNIK
twórca filmów animowanych i ilustracji książkowych (ur. 1928) Wydarzenia w Polsce 1831 - wojsko polskie w liczbie 20 tys. ludzi wraz z ostatnim wodzem powstania listopadowego gen. Maciejem Rybińskim przekroczyło granicę pruską pod Brodnicą i złożyło broń. 1868 - Sejm Krajowy dla Galicji uchwalił we Lwowie akt prawny dotyczący ochrony świstaka i kozicy w Tatrach. "Ustawa względem zakazu łapania, wytępienie i sprzedawania zwierząt alpejskich, właściwych Tatrom, świstaka i dzikich kóz." Była to jedna z pierwszych na świecie ustawa o ochronie gatunkowej zwierząt. 1939 - rozstrzelano 39 obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. 1939 -...
Źródło: csto.pl/viewtopic.php?t=1771


Temat: [Śląskie] Dzikie zwierzęta
... to zwierzęta, które nie szkodzą ludziom. Cieszą oko i w odróżnieniu od gołębi mogą poprawiać nastrój mieszkańców miast podczas jesiennej depresji - podkreślił. Jerzyki - mimo zewnętrznego podobieństwa do jaskółek -...
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=333


Temat: [Śląskie] Dzikie zwierzęta
(Acari) to niedoceniana grupa zwierząt, odpowiedzialna za zachowanie harmonii w biosystemie glebowym - przypomina dr hab. Piotr Skubała, profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. „Mówi ... (mechowce). Spośród znalezionych roztoczy, 32 gatunki były nowe dla fauny polskiej, a 43 po raz pierwszy zidentyfikowano na Górnym Śląsku. „Na zwałach poprzemysłowych, po kilku latach od czasu usypania, roztocze występują ... Dla akarologa, czyli badacza tych zwierząt, wyzwaniem jest oznaczenie tych nowych gatunków, gdyż klasyfikacja gatunkowa wciąż nie jest dopracowana. Badając roztocze na zwałach poprzemysłowych, badacze zdobywają wiedzę na temat ich przystosowania. ... Skubały wynika, że tylko w początkowym etapie po rekultywacji roztoczy jest dużo, ale po dłuższym czasie liczebność tych zwierząt na zwałach nierekultywowanych jest wyższa niż rekultywowanych. „Sukcesja jest naturalnym procesem, który...
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=333


Temat: Kim jest myśliwy w POLSCE
całkowitą ochroną, są gatunkiem zagrożonym wymarciem, dlatego znajdują się w tzw. czerwonej księdze przyrody. Co pewien czas, sztuki stare i chore poddawane są tzw. odstrzałowi eliminacyjnemu. Za odpowiednią opłatą (sięgającą kilku tysięcy euro) żubra przeznaczonego do eliminacji mogą zastrzelić myśliwi. Polowanie odbywa się pod okiem leśników, a zgodę na zabicie każdego ze zwierząt wydaje minister środowiska. Pomimo tak rygorystycznych przepisów, coraz częściej ... - Zamiast dzika zabił żubra 2008 rok - Kłusownicy zastrzelili żubry 2008 rok - Młody żubr zaplątał się we wnyki 2006 rok - Trzy Polskie żubry łupem ukraińskich notabli 2004 rok...
Źródło: forum.stopodstrzalom.pl/viewtopic.php?t=124


Temat: Gmina Somonino. Zatrzymano kłusownika
Nielegalną broń, skóry zwierząt oraz spreparowane już zwierzęta i ptaki znaleźli strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej w jednym z domostw na terenie gminy Somonino. Jak powiedział komendant wojewódzki straży łowieckiej Piotr Dziadul – takiej liczby ‟trofeów” myśliwskich – skór zwierząt i ptaków przygotowanych do wypchania, m.in. borsuka, wydrę, wiewiórki, kilka parostków kozłów – dawno nie widział w jednym miejscu. Dodatkowo w mieszkaniu znaleziono ... było, gdyby trafił na nie właściciel, a nie pies. Jak mówi ustawa ministerstwa ochrony środowiska – pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok wymaga zezwolenia wojewody właściwego ze względu na miejsce wykonywania eksponatów. Minister określa także zasady pozyskiwania zwierząt przez preparatorów i kolekcjonerów, zasady ich kontrolowania oraz warunki, sposób i tryb wydawania zezwolenia. Zezwolenie takie wydawane jest, gdy zwłoki zwierząt będą preparowane wyłącznie w celu naukowym, dydaktycznym lub edukacyjnym. Zabezpieczonymi u kłusownika w domu wypchanymi już eksponatami zwierząt i ptaków zainteresował się senator Andrzej Grzyb, zaproponował by nie niszczyć ich, a przekazać do muzeum przyrodniczego w Czarnej Wodzie. O ochronie zwierząt: Gatunki dziko występujących zwierząt objętych ochroną wyliczone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 roku. O ochronie zwierząt mówi też ustawa o ochronie przyrody. Mówi ona m.in. iż w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową wprowadzony jest zakaz zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania żywych zwierząt, posiadania zwierząt martwych lub ich części, niszczenie siedlisk i ostoi, wybieranie, posiadanie oraz przechowywanie jaj i inne. Niektóre gatunki chronione znalazły się w rejestrze gatunków rzadkich i zagrożonych –Polska Czerwona Księga Zwierząt, Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. Wśród zwierząt chronionych na naszym terenie występują jeżowate, łasice, norki europejskie, wiewiórki pospolite, jastrzębiowate (wszystkie gatunki), dzięcioły oraz chronione częściowo: gawron,...
Źródło: kretowisko.net/viewtopic.php?t=409


Temat: Bocianie wiadomości ogólne.
Systematyka Królestwo: zwierzęta Typ: strunowce Podtyp: kręgowce Gromada: ptaki Rząd: brodzące Rodzina: bocianowate Gatunek: bocian biały Podgatunki: C ciconia ciconia C. ciconia asiatica C. ciconia boyciana Bocian biały (Ciconia ciconia L.) ... dniach. Pożywienie głównie owady w postaci pasikoników i chrząszczy, ale również jaszczurki, węże. W latach obfitujących w myszy i norniki zjada prawie wyłącznie te gryzonie, przez co jest ptakiem pożytecznym. Ochrona z uwagi na spadająca liczebność występowania objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. W Polsce gniazduje ok. 45 tysięcy par w wieku rozrodczym (rok 2004). Gatunek objęty programem ochronnym koordynowanym przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura" (Program Ochrony Bociana Białego i Jego Siedlisk).
Źródło: bociany.kalinski.pl/forum/viewtopic.php?t=35
Szablon by Sliffka (© nowosci-stardoll)