nowosci-stardoll

Temat: KIEROWNIK DS. BHP
Opis stanowiska pracy: Dla naszego klienta, jednej z największych firm konstrukcyjno-budowlanej na świecie, poszukujemy osoby na stanowisko : "Specjalista ds. BHP”. Do obowiązków osoby na tym stanowisku należeć będzie wykonywanie wszystkich niezbędnych działań w zakresie BHP, w tym między innymi: * przygotowywanie oceny ergonomii stanowisk pracy * opracowywanie wewnętrznych regulacji dotyczących BHP (normy, przepisy, działania praktyczne), opiniowanie instrukcji szczegółowych * kontrolowanie warunków ... przy pracy; planowanie działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko wypadków, urazów i chorób zawodowych * opracowywanie, analiza i interpretacja danych statystycznych związanych z czynnikami zagrażającymi zdrowiu/życiu pracowników * doradztwo z zakresu przepisów oraz zasad BHP; branie udziału w opracowywaniu i wdrażaniu planów rozwoju firmy (dokonywanie oceny dokumentacji inwestycyjnych, branie udział w odbiorach technicznych firmy) * kierowanie realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska * współpraca ... na poziomie komunikatywnym Oferta: * Praca w jednej z największych firm konstrukcyjno-budowlanych na świecie * WYSOKIE ZAROBKI – które pozwolą spełnić oczekiwania najlepszych kandydatów Wymagane dokumenty: CV w języku angielskim i...
Źródło: forumbhp.com.pl/viewtopic.php?t=344Temat: : Ciężki zawód maszynisty
jaka jest w wykazie zawodów i specjalności - załącznik do w/w rozporządzenia. Na przykład Maszynista pojazdu trakcyjnego. Wówczas to ocenę ryzyka zawodowego, badania, szkolenia itd., itp. wykonuje się zgodnie z postanowieniami...
Źródło: infokolej.pl/viewtopic.php?t=5907


Temat: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - INFORMACJE
razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników. Odsuwa od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona. Jakie umiejętności powinien nabyć w trakcie nauki technik bezpieczeństwa i higieny pracy? W ... pracy i ergonomii. • Przekonywać pracowników i kadrę kierowniczą o konieczności przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie pracy. • Oceniać i mierzyć stopień zagrożenia i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy . • Redukować zagrożenia i ryzyko zawodowe powodowane przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy. • Doradzać ... Kompletować dokumentację dotyczącą wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby oraz wyników badań środowiska pracy. • Oceniać ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. • Ustalać we współpracy z właściwymi organami nadzoru nad warunkami pracy oraz laboratoriami badań środowiska pracy poziom zagrożenia ze strony czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych oraz sposoby ochrony pracowników przed tymi czynnikami. • Integrować działania poszczególnych służb pracowniczych zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym również w zakresie organizowania okresowych badań lekarskich i profilaktyki zdrowotnej pracowników. • ... metody i sposoby kontroli. • Sporządzać sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. • Dokonywać analizy danych statystycznych do analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i ... dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. • Pobudzać potrzeby znajomości problematyki bhp u pracowników poprzez stwarzanie systemu oddziaływań sprzyjających poprawie warunków pracy. • Stosować ... kształcącej techników bezpieczeństwa i higieny pracy znajdą zatrudnienie przede wszystkim w małych i średnich podmiotach gospodarczych. Koncepcja kształcenia techników bhp zakłada kształcenie szerokoprofilowe tzn., że absolwenci uzyskają kwalifikacje zawodowe umożliwiające pracę w różnych rodzajach działalnosci gospodarczej. Przyjmując, że absolwent w swojej przyszłej pracy bez względu na rodzaj zakładu, w którym będzie pracował zetknie się z problematyką budowlaną, procesami elektromaszynowymi i chemicznymi, położono...
Źródło: forum.egzaminzawodowy.info/viewtopic.php?t=202
Szablon by Sliffka (© nowosci-stardoll)