nowosci-stardoll

Temat: Zapisy w dzienniku kl.6 - upośledzenie umiarkowane
" />Uczeń z upośledzeniem w st. umiarkowanym realizuje "PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH l GIMNAZJACH" i realizuje wg niej ... ma NI) jest tylko wpisany. Ocenia się go opisowo, a na świadectwie umieszcza adnotację:"uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej/specjalistycznej". Z takim uczniem realizuje się indywidualny program nauczania napisany dla niego.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10233Temat: Ocena opisowa ucz. z upośledzeniem umiarkowanym -gimnazjum
" />Jak powinna wyglądać opisowa ocena ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym? W tym roku szkolnym przyszedł do naszego ogólnodostępnego gimnazjum do klasy pierwszej uczeń z orzeczeniem PPPP o upośledzeniu w stponiu umiarkowanym lub znacznym. Wiem z rozporządzeń MEN, że należy dla tego ucznia napisać ocenę opisową z zajęć edukacyjnych i z zachowania. Tylko ja nie mam doświadczenia w pisaniu takich ocen, nie wiem co dokładnie powinna taka ocena zawierać, z jakich elementów się składać? Byłabym wdzięczna za każdą pomoc, rady, wskazówki... Proszę o pomoc
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8257


Temat: czy dziecko z upośledzeniem lekkim musi zdać do nast. klasy?
... edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=12013


Temat: Ocena opisowa ucz. z upośledzeniem umiarkowanym -gimnazjum
" />Przecież mając opracowany program nauczania dla ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym w szkole ogólnodostepnej (w oparciu m.in. o podstawę programową dla takich uczniów, w której są wymienione obszary edukacyjne podlegające ocenie) na pewno opracowaliscie sobie sposób oceniania cząstkowego w trakcie trwania semestru i założyliscie, jakie umiejętnosci ucznia będzie kształacić. Przypomnę, że takie obszry edukacyjne podlegają ocenie: • Umiejętności językowe (mówienie, czytanie, ... że oceniacie postępy ucznia, a nie osiągniecia. A jeżeli był program, były określone standardy wymagań poddane ocenie, sposób oceniania cząstkowego- to chyba nie jest trudno napisać ocenę? Kiedy mialam w swoim gimnzajum ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym opracowalismy dla niego karty obserwacji z poszczegolnych zakresów edukacyjnych, w których założylismy kształcenie określonych umiejętnosci. Karty były wypełniane raz na miesiąc przez nauczycieli. Przy sporzadzaniu oceny rocznej wystarczyla tylko analiza kart i dało się łatwo napisać ocenę. Przypomnę, ze ocena z zachowania - też opisowa. Nie wiem jak pracowaliście ze swym uczniem? Jaką macie dokumentację?...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8257
Szablon by Sliffka (© nowosci-stardoll)